PCB

PCB – svårnedbrytbart organiskt miljögift

PCB är skadligt för både människa, djur och miljön. Det är svårnedbrytbart och fettlösligt, vilket gör att det sprids upp i näringskedjan och över stora avstånd. PCB började användas redan på 1920-talet och kan finnas i bland annat isolerglasrutor, golvmassor och fogmassor i hus byggda mellan framförallt 1956-1973 och i kondensatorer tillverkade mellan 1950- och 1980-talet.

Krav på byggnads- eller anläggningsägare om PCB-inventering

Det finns lagkrav på att du som ägare till byggnad eller anläggning där man kan ha använt produkter med PCB under uppförande eller renovering under 1956-1973 är skyldig att undersöka och eventuellt sanera denna vad gäller PCB-produkter. Du kan läsa mer om detta i PCB-förordningen. Mer information om PCB finns hos bland annat Naturvårdsverket.

Anmäl sanering av PCB

Sanering av PCB i byggnader och anläggningar ska i förväg anmälas till Bygg- och miljöförvaltningen, se blankett ”Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada”.