Rekommendationer efter vaccinering Läs mer ›

Företagsstöd

Du som ska starta eller redan har etablerat företag i Torsås kommun kan få stöd på olika vis för etablering, utveckling, och nystart. Detta stöd ges dels av kommunen i form av samordnade möten mellan dig och berörda handläggare. Du kan även få rådgivning och lotsning av näringslivsutvecklaren.

Stöd ges även av olika organisationer som Torsås kommun samarbetar med. Dessa ligger under relaterade länkar.

Mer om stöd till dig som företagare