Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn från sex till och med tolv års ålder under skolfri tid.

Fritidshemmens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Dessutom ska fritidshem ge barn den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier.

I Torsås kommun finns fem fritidshem; Söderåkra, Bergkvara, Gullabo samt Torskolans två fritidshem i Torsås. Öppettider: 06.00-18.00 vid behov av andra tider, kontakta rektor.

Vill du söka en plats på kommunens fritidshem/eller säga upp din plats så klicka dig vidare via länkarna uppe till höger.

Delaktighet

Varje enhet arbetar aktivt med att öka elevernas delaktighet i verksamhetens innehåll.

Kontakt Fritidshem  Telefonnummer
Torskolan åk F-2  010-35 33 531
Torskolans åk 3-6  010-35 33 520
Gullabo åk F-3  010-35 33 530
Söderåkra F-6  010-35 33 569
Bergkvara  010-35 33 545

Hur ansöker jag om en plats i förskolan eller på ett fritidshem?

Hur säger jag upp min plats i förskola och fritidshem?

Hur redovisar jag min inkomst?

E-tjänst för att ändra taxa