Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn från sex till och med tolv års ålder under skolfri tid.

Fritidshemmens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Dessutom ska fritidshem ge barn den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier.

I Torsås kommun finns fem fritidshem; Söderåkra, Bergkvara, Gullabo samt Torskolans två fritidshem i Torsås. Öppettider: 06.00-18.00 vid behov av andra tider, kontakta rektor.

Vill du söka en plats på kommunens fritidshem/eller säga upp din plats så klicka dig vidare via länkarna uppe till höger.

Delaktighet

Varje enhet arbetar aktivt med att öka elevernas delaktighet i verksamhetens innehåll.

Kontakt Fritidshem  Telefonnummer
Torskolan åk F-2  0486- 335 31, 335 32
Torskolans åk 3-6  0486-335 20
Gullabo åk F-3  0486-335 30
Söderåkra F-6  0486-335 69
Bergkvara  0486-335 45