Oro för vuxen vid missbruk och våld

Om du som privatperson misstänker eller känner oro för att en vuxen familjemedlem, granne, god vän eller annan vuxen som far illa på grund av missbruk och/eller våld kan du anmäla det till socialtjänsten. Oron kan exempelvis handla om att personen missbrukar droger, alkohol eller spel. Det kan även till exempel handla om att du misstänker att en person blir utsatt för våld i nära relation, hedersvåld och förtryck, människohandel eller sex mot ersättning.

Är du osäker på vad du ska göra kan du ringa vuxenhandläggare för att rådfråga och det går bra att vara anonym.

Vi har skyldighet att följa upp en anmälan genom att ta kontakt med den som anmälan berör. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen som bygger på frivillighet. Det innebär att den som anmälan berör kan avböja erbjudande om stöd från kommunen.

Så anmäler du

Under kontorstid

  • Helgfria vardagar mån-fre 08.00-12.00, 13.00-16.00
    Kontakta Individ- och familjeomsorgen (IFO), växel tfn: 010 – 35 33 100.

Utanför kontorstid – akut

Dag före röd dag kan du komma i kontakt med socialtjänsten/IFO genom 010-35 33 100 fram till kl. 14:30.
Skulle kommunens växel vara stängd, trots att det inte är dag före röd dag (tex. under Torsås marknad) kan du som behöver komma i kontakt med socialtjänsten/IFO ringa010 – 35 33 680 fram till kl. 16:00.
Det nya faxnumret till IFO är fr.o.m 24 april 010- 33 34 522.
När inte övrig socialtjänst är tillgänglig är vår gemensamma socialjour Sydostjouren öppen. Kontakta Sydostjouren på tel: 020-45 39 00

Du kan även skriva ut och fylla i ett papper och lämna in det till kommunen.

Vad innebär det att vara anonym?

Att vara anonym innebär att du inte uppger ditt namn, telefonnummer eller skickar anmälan med e-post. Oftast underlättas dock vår kontakt med personen om vi kan uppge var uppgifterna kommer ifrån.

Vad händer efter en anmälan?

En anmälan kan leda till att en utredning inleds. Den person som anmälan gäller står alltid i centrum vid bedömningen om det finns behov av stödinsatser.
Socialtjänsten strävar alltid efter att nå en överenskommelse med den som anmälan berör om vilken hjälp som kan vara aktuell.
All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess. Bara den som berörs har rätt att ta del av det som framkommer under en utredning.