Här kan du få ut din tomtkarta

Nu kan du få ut en PDF-karta över din tomt i A4-format.
Tomtkartan är ett enkelt utdrag ur kommunens och lantmäteriets baskartor över en fastighet. Den innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, gatunamn, adressnummer med mera. Ingen kontroll av området i fält har skett. Tomtkartan kan användas i ansökningar av enklare slag som ej är i närhet av gräns. Länk till tomtkartan finner du under länkar.

Så här går det till: Skriv in din adress. En PDF med din tomtkarta skapas. Ladda ner PDF:en. Skriv ut den. Rita in ditt förslag och skicka in kartan tillsammans med din ansökan till aktuell förvaltning eller till Torsås kommun, Box 503, 385 25 Torsås.

OBS!

Tomtkartan kan inte skapas om tomten är större än vad som täcks på A4-format. Om så skulle vara fallet så kontakta servicecenter så hjälper vi er att ta fram en större karta.

För att få ut en karta så behöver tomten ha en adress.