Strategier

Här hittar du Torsås kommuns strategier inom turism, kommunikation, folkhälsa och näringsliv.
I den övergripande strategiska planen kan du läsa om vad kommunen arbetar med under kommande år. Nuvarande strategisk plan sträcker sig till 2022. Därefter tar en ny strategisk plan över.

>Strategisk Plan 2018 2022

>Folkhälsostrategi 2020 2023
>Kommunikationsstrategi 2020 2023
>Hållbarhetsprogram 2020 2023
>Näringslivsstrategi 2020 2023
>Turismstrategi 2020 2023