Strategier

Här hittar du Torsås kommuns strategier inom turism, kommunikation, folkhälsa och näringsliv. I den övergripande strategiska planen kan du läsa om vad kommunen arbetar med under kommande år. Nuvarande strategisk plan sträcker sig till 2022. Därefter tar en ny strategisk plan över.

Strategier

>Strategisk Plan 2018 2022

>Plan Barnkonventionen

>Hållbarhetsprogram 2020 2023

>Folkhälsostrategi 2020 2023

>Kommunikationsstrategi 2020 2023

>Näringslivsstrategi 2020 2023

>Turismstrategi 2020 2023

Samlade styrdokument

Planer, lagar och styrdokument