SIA – samverkan, inkludering och anställningsbarhet

SIA är ett samverkansprojekt finansierat av Europeiska socialfonden. Projektet fokuserar på utanförskapsfrågan samt utveckling av det lokala arbetsmarknadsarbetet. Projektet finns i nästan hela Kalmar län.

SIA i Torsås kommun

En läroplan mot arbetslivet har utformats utifrån de behov som har lyssnats in, exempelvis pratar vi om arbetslivskunskap, personlig utveckling och ekonomi. Torsås kommun vill även utveckla det interna samarbetet i kommunen. Metoden används inom hela Arbetslivscentrum i Torsås kommun. Syftet är att arbeta med en metod som blir hållbar över tid.

Projektet startar i februari 2023 och kommer att pågå i cirka tre år.

Vill du veta mer? Se kontaktrutan.