SIA – samverkan, inkludering och anställningsbarhet

SIA – Samverkan, Inkludering och anställningsbarhet

SIA är ett samverkansprojekt finansierat av Europeiska socialfonden.
Projektet fokusera på utanförskapsfrågan samt utvecklig av det lokala arbetsmarknadsarbetet.
Projektet finns i nästan hela Kalmar län.

SIA i Torsås kommun

Projektet jobbar med att utveckla och implementera hållbara arbetssätt och metoder för att öka anställningsbarheten hos personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
I Torsås har vi fokus på hälsofrämjande, kompetenshöjande och språkutvecklande aktiviteter.
Målgruppen för Torsås Kommun är personer som varken arbetar eller studerar och som behöver extra stöttning för att komma vidare mot studier, arbete eller annan ersättning.

Vill du veta mer? Se kontaktrutan.