Om corona. Tänk på att hålla avstånd i sommar! Läs mer ›

Kommunledningsförvaltningen

Förvaltningen leds av kommunchefen. Till förvaltningen hör avdelningarna kansli, utveckling, ekonomi, personal och IT.

Förvaltningen har i uppgift att:

Leda, utveckla och samordna kommunens verksamhet inom områden som är övergripande och gemensamma.

Erbjuda tjänster och produkter som efterfrågas av kommunstyrelsen, förvaltningar och bolag. Exempel på dessa tjänster är IT-stöd, växel- och receptionstjänster samt informationstjänster.

I samverkan med externa samarbetspartners skapa förutsättningar för en positiv utveckling och tillväxt i kommunen. Detta sker genom insatser och regional samverkan, infrastruktur och högre utbildning, näringslivsaktiviteter, marknadsföring och profilering med mera.