Rekommendationer efter vaccinering Läs mer ›

Kommunstyrelsen

På de här sidorna kan du läsa om hur kommunstyrelsen arbetar och vilka som sitter i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelsen och de facknämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och sammanträder som regel en gång i månaden. Kommunstyrelsen ska enligt lag ha uppsikt över nämnderna och deras verksamhet. Frågor som avgörs av kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen som lämnar förslag till beslut.

Mer information om kommunstyrelsens arbetsutskott
Mer information om kommunstyrelsens ordförande
Mer information om kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens ordförande: Henrik Nilsson Bokor (S), tillika kommunalråd på heltid.

Kommunstyrelsen för Torsås kommun 2019 – 2022

Ordinarie                                        Ersättare

S Henrik Nilsson Bokor               S Sören Bondesson
henrik.nilsson@torsas.se            soren.bondesson@torsas.se
0486-331 11                                    0705-520 145

S Susanne Rosén                           S Roland Swedestam
susanne.rosen@torsas.se            Roland.swedestam@torsas.se
0708-694 739                                0703-233 792

V Lena Gustafsson                        S Maja Heller
lena_gustafsson@torsas.se        maja.heller@torsas.se
0703-569 002                                0767-911 991

M Mona Magnusson                     M Ewy Svensson
mona.magnusson@torsas.se      ewy.svensson@torsas.se
0708-247 447

L Johan Petersson                        L Leif Spångberg
johan.petersson@torsas.se         Leif.spangberg@torsas.se
0705-546 789                                 0701-475 410

KD Mats Olsson                             KD Anna Larsdotter
mats.olsson@torsas.se                 anna.larsdotter@torsas.se
0708-930 555

C Christofer Johansson               MED Kent Freij
christofer.johansson@torsas.se kent.freij@torsas.se
0708-924 999                                0768-911 746

C Sten Bondesson                         C Linda Eriksson
sten.bondesson@torsas.se          linda.eriksson@torsas.se
0705-238 680                                0738-088 878

C Maria Karlsson                          C Frida Portin
maria.karlsson@torsas.se           frida.portin@torsas.se
0708-962 850

SD Janita Kirchberg                    SD Maria Petersson
janita.kirchberg@torsas.se        maria.petersson@torsas.se
0705-198 585                               0733-407 603

SD Thomas Axelsson                  SD Eva Axelsson
Thomas.axelsson@torsas.se     eva.axelsson@torsas.se
0708-956 405                              0707-343 537

Ordförande: Henrik Nilsson Bokor, S
1:e vice ordförande: Mona Magnusson, M
2:e vice ordförande: Christofer Johansson, C