Frejaskolan

Frejaskolan är en grundsärskola i Torsås kommun, som är ett alternativ till grundskolan för de elever som inte bedöms nå grundskolans kunskapskrav, därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen består av nio årskurser och omfattar utbildning i alla ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans planer.

Läs mer om Frejaskolans lärandemiljöer 

Personuppgiftshantering GDPR)

Vi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens regler.
Här finns mer information om hur vi hanterar personuppgifter.