Frejaskolan

Frejaskolan är en anpassad grundskola i Torsås kommun, som är ett alternativ till grundskolan för de elever som inte bedöms nå grundskolans kunskapskrav. Anpassad grundskola är en rättighetsbaserad utbildning för de elever som har en intellektuell funktionsnedsättning.  På skolan finns åk 1-9 och omfattar utbildning i alla ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Elever på anpassad grundskola kan läsa efter grundskolans läroplan i vissa fall.

Läs mer om Frejaskolans lärandemiljöer 

Personuppgiftshantering GDPR

Vi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens regler.
Här finns mer information om hur vi hanterar personuppgifter.