God man och förvaltare

I vissa situationer i livet kan du behöva hjälp med din ekonomi, att få dina rättigheter bevakade och se till att livet fungerar bra. Då kan du ansöka om att få hjälp av en god man eller förvaltare hos överförmyndaren på kommunen.

En god man eller förvaltare är en person som får ett arvode för att till exempel hjälpa dig med att betala räkningar, ansöka om bidrag eller med att få annan hjälp från samhället. Personen kan hjälpa dig så att boende, omvårdnad och fritid fungerar så bra som möjligt. Det är ditt behov som styr vad den gode mannen eller förvaltaren ska göra.

Torsås kommun har ett samarbete med Emmaboda, Nybro och Uppvidinge kommun i dessa frågor. Nybro kommun är värdkommun för samarbetet och på deras hemsida kan du läsa mer om godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap.

Den som får god man behåller sin rättshandlingsförmåga. Gode mannen måste ha huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom sådana som berör den dagliga hushållningen.

Mer information: Här laddar du ned blanketten för att anmäla behov av god man

Vad är en förvaltare?

En person som själv inte kan sköta sina angelägenheter kan få en god man. En person som dessutom är ”ur stånd att vårda sig och sin egendom” kan få en förvaltare förordnad för sig.

Förvaltarskap är ett stort ingrepp i den personliga integriteten och ska därför användas mycket restriktivt. Om det är tillräckligt med god man eller om hjälpen kan ges på ett mindre ingripande sätt, får förvaltarskap inte anordnas. Ett förvaltarskap kan till exempel bli nödvändigt när en psykiskt sjuk person är så aktiv och omdömeslös i sitt handlande att det hotar personens ekonomi och sociala existens.

Skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap

Det finns en avgörande skillnad mellan en god man och en förvaltare. Den gode mannen är endast ett biträde åt en person, vilken har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen.