God man och förvaltare

Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av Föräldrabalkens bestämmelser. En god man eller förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap

Det finns en avgörande skillnad mellan en god man och en förvaltare. Den gode mannen är endast ett biträde åt huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen.

Nybro kommun är värdkommun med gemensam överförmyndarnämnd för Emmaboda-, Nybro-, Torsås och Uppvidinge kommun.

Överförmyndarnämnden (extern länk till Nybro kommuns hemsida)