Gata/park

Gata/parkenheten ansvarar för kommunens alla gator, vägbelysningar, enskilda vägar, parker, lekplatser, fritidsanläggningar, ca 100 hektar samhällsnära skogar. Underhållsarbeten, vinterväghållning och renhållning. Vi ansvarar även för drift och underhåll av Bergkvara hamn.

Enskilda vägar

Snöröjning och vintervägar

Gatubelysning

 

Sidan uppdateras.