Lotteri och spel

Den svenska spel- och lotterimarknaden är reglerad. Riksdagen har bestämt att där endast får finnas vissa aktörer och dessa är folkrörelserna, hästsporten och staten.

Kommunen är registreringsmyndighet och har egna förordnade kontrollanter för lotterier i Torsås kommun. Godkänd ansökan gäller i tre år och kostar 300 kronor.

Ansökan om tillstånd

Blanketter för lotteriansökan kan du skriva ut från länk till höger om du använder dator, och här inunder om du använder mobiltelefon. Där finns även blanketter för lotteriredovisning. Om föreningen är ny eller inte tidigare ansökt om kommunalt föreningsbidrag ber vi föreningen bifoga stadgar och verksamhetsberättelse. Till ansökan bifogar du protokollsutdrag angående beslut om lotteri och av föreningen utsedd lotteriansvarig.

Föreningen meddelas skriftligen vid tillstyrkt lotteritillstånd. Kommunens behandlingstid för lotteritillstånd kan ta upp till två veckor.

Automatspel

Kontakta Lotteriinspektionen vid ansökan om automatspel.