Entreprenörer

Detta är entreprenörer som har anlagt godkända enskilda avlopp i Torsås kommun under de senaste åren.
Ni kan även välja annan entreprenör.

För att anlägga ett enskilt avlopp ska den som anlägger ha tillräcklig kunskap.

 Företag  Lokalisering  Telefonnummer
Börje Johanssons Entreprenad Torsås 070-249 88 03
Dan Gustavssons Maskinstation AB Vassmolösa 070-541 71 42
Emil S Svensson Bergkvara 073-340 29 60
Franssons Maskiner Entreprenad Holmsjö 076-889 15 90
Grävservice Lars Andersson Påryd 070-249 75 59
Göran Widehav Bergkvara 070-582 20 72
Johan Lindströms Torsås 070-605 77 10
Larssons Gräv o. Planering, Elis Nybro 070-691 26 83
Magnusson Bygg & Projektering AB Nybro 070-925 54 00
070-925 54 01
Martins Mark & Mek Gullabo 070-914 62 70
Miljö-tjänst, Bernd Holmsjö 073 -027 65 97
Ola Andersson Hyltan 070-832 91 74
Skårner Väg-Projektering AB Ramdala 073-312 36 00
Sven-Erik Andreasson Rödeby 070-860 67 46
Thomas Petersson Råbäcksmåla 076-136 29 53
Uffes Grävtjänst Torsås 070-587 26 54
Vikingschakt AB Holmsjö 073-262 20 10

Vill du vara med på listan, eller uppdatera informationen? Kontakta Bygg- och miljöförvaltningen.