Rekommendationer efter vaccinering Läs mer ›

Grundskola

Barnens och ungdomarnas lust att lära och rätt att lyckas i ett 1-19 års perspektiv utgör den gemensamma ryggraden i kommunens förskoleverksamhet och skola.

I Torsås kommun finns fem mysiga kommunala grundskolor. Vid varje skola finns en rektor som är direkt ansvarig under förvaltningschefen.

Det lilla formatet och höga lärartätheten gör att vi når mycket gott resultat med undervisningen.

 

Kontaktuppgifter till rektorer och skolassistenter finns under respektive skola.

—–

Läsårsinformation 2020-2021

Här finns dokumentet som pfd – Läsårsinformation 2020 2021.

Kultur i skolan

Läs mer om Kultur i skolan