Grundskola

Barnens och ungdomarnas lust att lära och rätt att lyckas i ett 1-19 års perspektiv utgör den gemensamma ryggraden i kommunens förskoleverksamhet och skola.

I Torsås kommun finns fem mindre kommunala grundskolor. Vid varje skola finns en rektor som är direkt ansvarig under förvaltningschefen. Det lilla formatet och höga lärartätheten gör att vi når mycket gott resultat med undervisningen.

Kontaktuppgifter till rektorer och skolassistenter finns under respektive skola.

Mer information:

Läsårsinformation

Läsårsinformation 2023-2024 (för utskrift)

Läsårsinformation 2023-2024 

Kultur i skolan

Läs mer om Kultur i skolan

Personuppgiftshantering (GDPR)

Vi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens regler.
Här finns mer information om vår hantering av personuppgifter