Grundskola

Barnens och ungdomarnas lust att lära och rätt att lyckas i ett 1-19 års perspektiv utgör den gemensamma ryggraden i kommunens förskoleverksamhet och skola.

I Torsås kommun finns fem mysiga kommunala grundskolor. Vid varje skola finns en rektor som är direkt ansvarig under förvaltningschefen.

Det lilla formatet och höga lärartätheten gör att vi når mycket gott resultat med undervisningen.

Kontaktuppgifter till rektorer och skolassistenter finns under respektive skola.

Grundskola, Bergkvara
Grundskola, Gullabo
Grundskola, Söderåkra
Grundskola, Torskolan F-6
Grundskola, Torskolan 7-9
Fritidshem
Studie och yrkesvägledning

Läsårsinformation

Läsårsinformation 2022-2023 (för utskrift)

Kultur i skolan

Läs mer om Kultur i skolan

Personuppgiftshantering (GDPR)

Vi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens regler.
Här finns mer information om vår hantering av personuppgifter