Näringslivs- och företagsregister

I Torsås näringslivsregister finns kommunens aktiva företag och organisationer samlade. Du kan med fördel använda registret för att hitta samarbetspartners, leverantörer, kunder eller arbetsgivare. Registret innehåller information om firmanamn, adressuppgifter, telefonnummer och bransch.

Uppgifterna i registret hämtas från UC AB, ett av Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Företaget gör uppdateringarna månadsvis för att visa så aktuella uppgifter som möjligt.

Vill du som företagare ändra uppgifter i registret?

UC AB hämtar uppgifterna från de officiella källorna SCB, Skattemyndigheten osv. Rätta därför dina uppgifter redan vid källan. Läs mer under ”lägg till uppgifter” i näringslivsregistret.