Näringslivs- och företagsregister

I Torsås näringslivsregister finns kommunens aktiva företag och organisationer samlade. Registret kan med fördel användas till att hitta samarbetspartners, leverantörer, kunder eller arbetsgivare.
Till Torsås näringslivsregister (extern länk)

Registret innehåller information om firmanamn, adressuppgifter, telefonnummer och bransch – uppgifter som kan vara en bra hjälp för att hitta samarbetspartners, leverantörer, kunder eller arbetsgivare.

Uppgifterna i registret hämtas från UC AB, ett av Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Uppdatering görs månadsvis för att visa så aktuella uppgifter som möjligt.

Vill du som företagare ändra uppgifter i registret?

Uppgifterna hämtas från de officiella källorna SCB, Skattemyndigheten osv. Rätta därför dina uppgifter redan vid källan.