Ungdomssupporten

Ungdomssupporten består av ungdomspedagoger med olika erfarenheter och utbildningar. De har som mål att öka tryggheten för invånarna genom att förbättra ungdomarnas livsvillkor kring skola, arbete, fritid, hälsa och relationer med vuxna och jämnåriga.

Hur jobbar ungdomssupporten?

Ungdomssupporten har sitt kontor i Torsås men är ofta ute på skolor, fritidsgårdar och olika evenemang. Detta för att bygga goda relationer med kommunens ungdomar och invånare.

Dessa kontakter bygger på förtroende och frivillighet! Du som ungdom kan när som helst kontakta personalen för stödsamtal, stöttning eller varför inte bara för att prata av dig?

Det ska finnas tillit mellan samtalsparterna dock har Ungdomssupporten anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen om de misstänker att en ungdom far illa.

Utöver fältarbete och relationsbyggande verkar Ungdomssupporten även som stödboende. Målgruppen för stödboende är ungdomar som av olika skäl är i behöver stöd mot ett självständigt boende och vuxenliv.

Du är välkommen även som anhörig

Även du som förälder eller anhörig som känner en oro kring något barn eller ungdom kan kontakta personalen för att kunna få råd och stöd.

Kontakta oss gärna, vi är tillgängliga kvällar och helger! Uppgifter finns i kontaktrutan. Vi finns på Instagram också!