Socialnämndens kvalitetspris

Socialnämnden instiftade 2019 ”Socialnämndens kvalitetspris”.

I beslutet framgår att instiftandet av kvalitetspriset är ett led i att stärka socialnämndens verksamheter och för att uppmärksamma goda insatser. Priset ska delas ut årligen i anslutning till sista sammanträdet innan sommaren.

Vilka kan delta?

Priset delas ut varje år till en person eller enhet inom socialnämndens verksamheter.

Vilka kan nominera?

Kommuninvånare, brukare, anhörig eller enskild medarbetare har möjlighet att nominera någon till kvalitetspriset.
Verksamheter, arbetslag eller medarbetare kan också själva ansöka om kvalitetspriset.

Hur sker nomineringen?

Skicka nomineringen via e-post till socialforvaltningen@torsas.se eller via post till

Socialförvaltningen
Torsås kommun
Box 503
385 25 Torsås
Märk e-post eller kuvert med ”Kvalitetspris”

I nomineringen ska det tydligt framgå hur personen eller verksamheten har arbetat med ett tydligt brukar-/klientfokus, systematiskt utvecklat en god och hållbar arbetsmiljö eller gjort särskilda prestationer.

Nomineringen ska vara inskickad senast den 30 april.

Jury

Juryn består av socialnämndens presidie, förvaltningschef samt representant för kommunala pensionärsrådet (KPR).
Juryn utser en vinnare och ett hedersomnämnande.

Pris

Socialnämnden tilldelar vinnaren en prissumma på 10 000 kr.
Socialnämnden tilldelar hedersomnämnandet en prissumma på 5 000 kr.
Prismottagaren ska använda summan till kvalitetsutvecklande aktiviteter eller personlig kompetensutveckling. Vinnaren väljer själv vilka aktiviteter eller vilken kompetensutveckling, i samråd med sin närmsta chef.