Ny sida besvarar frågor om vaccin Läs mer ›

Undersökningar och jämförelser

Redovisning av kvalitetsundersökning

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriva kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. KKiK drivs av Sveriges Kommuner och Landsting och för närvarande deltar cirka 130 kommuner i detta jämförelsenätverk.

Årligen undersöks kommunens kvalitet ur fem perspektiv:
• Tillgänglighet
• Trygghet
• Information och delaktighet
• Effektivitet
• Kommunen som samhällsutvecklare

Resultaten kan ge ett bra stöd för våra förtroendevalda att få en sammanfattande översiktlig bild av kommunens kvalitet i jämförelse med andra kommuner. Redovisningen är även ett bra underlag i dialogen med invånarna. Här nedan anger vi hur Torsås placerar sig jämfört med andra kommuner.

Kommunkompassen

Görs med några års mellanrum och är ett verktyg för utvärdering och analys av kommunens sätt att arbeta.
Den senaste kommunkompassen genomfördes 2017.

Rapport Kommunkompassen Torsås 2017

Medborgarundersökning

Varje år gör SCB (Statistiska centralbyrån) en stor medborgarundersökning i landet för att mäta kommuninvånares attityder. Ett urval på 500 personer från Torsås i åldrarna 18-84 år svarar på frågor som handlar om vår kommun.

Webbplatsundersökning

Mätningen görs inom tolv olika områden och poängen baseras på hur lätt det är att hitta informationen som man söker på kommunens webbplats.