Undersökningar och jämförelser

Redovisning av kvalitetsundersökning

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriva kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. KKiK drivs av Sveriges Kommuner och Landsting och för närvarande deltar cirka 130 kommuner i detta jämförelsenätverk.

Årligen undersöks kommunens kvalitet ur fem perspektiv:
• Tillgänglighet
• Trygghet
• Information och delaktighet
• Effektivitet
• Kommunen som samhällsutvecklare

Resultaten kan ge ett bra stöd för våra förtroendevalda att få en sammanfattande översiktlig bild av kommunens kvalitet i jämförelse med andra kommuner. Redovisningen är även ett bra underlag i dialogen med invånarna. Här nedan anger vi hur Torsås placerar sig jämfört med andra kommuner.

Delaktighetsindex, KKik

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Här finns resultaten för åren 2019, 2020 samt 2021:

KKik Delaktighetsindex 2021
KKik Delaktighetsindex 2020
KKikDelaktighetsindex 2019

Trygghetsundersökning

Siffror från trygghetsundersökningen 2021 kan laddas ned via dessa dokument. Svaren, siffrorna, är angivna i procent. Problemnivån (siffrorna inom parentes) står för;

0 närmast obefintligt problem – grönt
1 inte alls påtagligt problem
2 inte särskilt påtagligt problem
3 ganska påtagligt problem  -gult
4 påtagligt problem- rött
5 Mycket påtagligt problem
6 Alarmerande påtagligt problem

Resultatbild LPO Nybro
Resultatbild Torsås Tätort
Resultatbild Torsås Övrigt
Resultatbild Torsas
Resultatbild Syd

Kommunkompassen

Görs med några års mellanrum och är ett verktyg för utvärdering och analys av kommunens sätt att arbeta.
Den senaste kommunkompassen genomfördes 2017.

Rapport Kommunkompassen Torsås 2017

Medborgarundersökning

Varje år gör SCB (Statistiska centralbyrån) en stor medborgarundersökning i landet för att mäta kommuninvånares attityder. Ett urval på 500 personer från Torsås i åldrarna 18-84 år svarar på frågor som handlar om vår kommun.

Medborgarundersökning Torsås Rapport 2019