Lagar

Kommunens verksamhet regleras av ett antal lager, bland annat av Kommunallagen.

Några andra exempel på de lagar vi måste följa är kommunallagen, förvaltningslagen, skollagen, socialtjänstlagen och miljö- och hälsoskyddslagen.

På den här sidan hittar du till Sveriges Riksdags författningssamling där du kan läsa mer ingående om de lagar som styr kommunens arbete. Det finns även en länk till Lagrummet som är en gemensam ingångssida för det offentliga rättsinformationssystemet

Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Mer information om dataskyddsombud
Mer information om personuppgiftsansvariga
Mer information om personuppgiftshantering och gdpr
Mer information om tryckfrihetsförordningen