Lagar

Kommunallagen är en av de lagar som reglerar kommunens verksamhet. Andra lagar är förvaltningslagen, skollagen, socialtjänstlagen och miljö- och hälsoskyddslagen.

På den här sidan hittar du till Sveriges Riksdags författningssamling där du kan läsa mer ingående om de lagar som styr kommunens arbete. Det finns även en länk till Lagrummet som är en gemensam ingångssida för det offentliga rättsinformationssystemet

Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.