Fåglar som stör

Runt om i Torsås kommun finns stora flockar med kajor som orsaka sanitära problem i samband med att de letar efter föda bland avfall i byn eller genom ljudstörningar vid häckning eller födosök. Kommunen är medveten om att detta är ett problem.

Jakt på kajor har en kortvarig effekt då nya kajor återkommer efter 1-2 dygn. Döda kajor kan medföra dålig lukt och i värsta fall sprida smitta.

Vad kan man göra?

Skyddsjakt är inte en hållbar åtgärd. Enligt 9 kap 9 § miljöbalken 1998:808 är det fastighetsägaren som i första hand ansvarar för att freda sin tomt eller gård från vilt som orsakar olägenhet nära bostäder.

Tips:

 • Mata inte fåglar under vår, sommar och sensommar.
 • Var noggrann med att hålla rent vid avfallstunnor och komposter.
 • Lämna inte skräp efter dig utan bidra till en ren och fin utemiljö.
 • Ställ inte ut soppåsen, inte heller fulla eller tömda matskålar till husdjur, ta in hundens lekben när de inte används.
 • Plocka upp fallfrukten och ta tillvara på skördeprodukter
 • Lägg inte matrester, frukt eller bär i öppna komposter
 • Hinder och skrämselanordningar bör monteras innan häckningen börjar, före mars-april-skiftet är lämpligt, ju närmare häckningen desto mer sannolikt att de väljer en annan plats för häckningen.

Du kan också ordna detta

 • Ögonattrapper; går att göra själv, en cirkelrund platta med en diameter på ca 1 dm. Plattan målas på bägge sidor med en svart pupill och en gul/orange iris. De hängs upp i buskar, träd, verandor etc. och hängs två och två för att på sätt efterlikna ett rovdjur.
 • Skrämselballonger; färgglada ballonger med påmålade ögon, ska efterlikna rovfåglar.
 • Reflekterande remsor och blåa band
 • Rovfågelsiluetter; skär ut en svart siluett av en sparv eller duvhök i deras naturliga storlek. Placera en balansvikt mitt på så att fågeln håller sig upprätt när den hänger i träd, buskar och verandor.
 • Uvbulvaner; Finns att köpa i många jakt- och fiskebutiker.

Kontrollera regelbundet att tak och håligheter i byggnader inte blivit boplats, innan april. När tak och håligheter är fria från bon, är det lämpligt att du sätter nät för hålor, takstolar och skorstenar. Sätt tråd längs med taknockar, staket, balkongräcken och takrännor. Tråden ska gå cirka tio cm ovan fast yta och vara tillräckligt spänd för att en fågel inte ska kunna trycka ner den.