Personligt ombud

Ett fristående stöd för psykiskt funktionshindrade i Nybro – Torsås – Emmaboda.

Ett personligt ombud ska försöka hjälpa dig att att få bättre/ökad kontroll över ditt liv. Detta kan ske genom att du tillsammans med ditt personliga ombud får till stånd samordnade insatser i enlighet med dina önskemål, lagliga rättigheter och behov. Hjälpen är frivillig och kostnadsfri, dessutom är det personliga ombudet fristående från andra myndigheter.

Vem kan få ett personligt ombud?

  • Ett personligt ombud vänder sig till dig som är 18 år eller äldre.
  • Du är bosatt i Nybro, Emmaboda eller Torsås kommun.
  • Har en långvarig psykisk funktionsnedsättning och som har svårt att få vardagen att fungera.

De personliga ombuden har sitt kontor i Nybro, Emmabodavägen 9.

Läs mer om personligt ombud (till Nybro kommuns hemsida)