Region Kalmar Län inleder fas 3 i vaccinationen Läs mer ›

Ekonomi, Försörjningsstöd

Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp med avsikt om att stödja dig till att bli självförsörjande.

Rätten till försörjningsstöd är inte ovillkorlig, du har själv det yttersta ansvaret för din situation och för att göra vad du kan för din försörjning.
Alla andra möjligheter till annan inkomst ska också vara uttömda innan försörjningsstöd kan bli aktuellt.
Rätten till stöd prövas individuellt och beviljas generellt månadsvis för kommande månad.

Information om skuldsanering och budgetrådgivning
Information om rätt till försörjningsstöd
Information om hur det går till att ansöka om försörjningsstöd
Information om inlogg till Mina sidor
Information om överklagan
Information om god man och förvaltare
Information om konsumentrådgivning  i Torsås kommun