Just nu pågår vaccinering. Så här går det till. Läs mer ›

Ekonomi, Försörjningsstöd

Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp med avsikt om att stödja dig till att bli självförsörjande.

Rätten till försörjningsstöd är inte ovillkorlig, du har själv det yttersta ansvaret för din situation och för att göra vad du kan för din försörjning.
Alla andra möjligheter till annan inkomst ska också vara uttömda innan försörjningsstöd kan bli aktuellt.
Rätten till stöd prövas individuellt och beviljas generellt månadsvis för kommande månad.

Här kan du läsa om när du har rätt till försörjningsstöd.
Här kan du läsa mer om hur det går till att ansöka om försörjningsstöd.

Skuldsanering och budgetrådgivning

Torsås kommun har samarbete med Kalmar kommun när det gäller skuldsanering och budgetrådgivning. Om du behöver hjälp med att planera din hushållsekonomi eller har problem med att betala dina skulder kan du kontakta Kalmar kommun, se kontaktuppgifter nedan.

Adress:
Socialförvaltningen Budgetrådgivningen
Box 834
391 28 Kalmar

Telefon:
0480-45 00 00 (vx)

Epost:
social@kalmar.se

Du kan få hjälpa att:

  • Gå igenom dina skulder och upprätta en skuldförteckning.
  • Ställa samman en budget för att du skall kunna prioritera.
  • Räkna ut om du kan betala, och hur mycket du kan betala på dina skulder varje månad.
  • Ställa samman förslag till betalningsuppgörelser.
  • Du kan även få stöd och hjälp med att ansöka om skuldsanering.

Skuldsanering innebär att leva på kronofogdens existensminimum under fem år. Efter det skrivs resten av skulderna av. Kronofogden beslutar om skuldsanering.

Du får hjälp att gå igenom förutsättningarna för en skuldsanering och att fylla i skuldsaneringsansökan. Om Kronofogden beslutar att du skall få skuldsanering har du också möjlighet att få råd och stöd under hela den femåriga skuldsaneringsperioden.

Budgetrådgivning är kostnadsfri ekonomisk rådgivning under sekretess.

Här kan du läsa mer om budgetrådgivning.