Politiker och problem med inlogg? Hjälp finns här Läs mer ›

Ekonomi, Försörjningsstöd

Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp med avsikt om att stödja dig till att bli självförsörjande.

Rätten till försörjningsstöd är inte ovillkorlig, du har själv det yttersta ansvaret för din situation och för att göra vad du kan för din försörjning.
Alla andra möjligheter till annan inkomst ska också vara uttömda innan försörjningsstöd kan bli aktuellt.
Rätten till stöd prövas individuellt och beviljas generellt månadsvis för kommande månad.

Här kan du läsa om när du har rätt till försörjningsstöd.
Här kan du läsa mer om hur det går till att ansöka om försörjningsstöd.