Vi finns här för dig – En väg in

Alla som bor i Torsås kommun ska kunna vända sig till Torsås kommuns socialtjänst, IFO för att få stöd och hjälp i svåra situationer.
Det kan exempelvis handla om:

  • Stöd för barn, ungdom och familj
  • Budget- och skuldrådgivning, god man, personligt ombud
  • Försörjningsstöd
  • Problem med missbruk eller våld i nära relation

Socialtjänstens ”En väg in” fungerar som en mottagningstelefon. Det är hit medborgarna vänder sig för en första kontakt med socialtjänsten. Hit kan du ringa för att exempelvis:

  • Lämna en orosanmälan
  • Få information om olika stöd och insatser
  • Få kontakt med en handläggare inom ett specifikt område på IFO.
  • Om du vill bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem.

Ni ringer till receptionen som vanligt som sen alltid kopplar er till IFO:s mottagningstelefon. Mottagningstelefonen bemannas av en socialsekreterare. För mer information gå vidare via länkarna. Nedan finns även en länk för att kunna ansöka om ekonomiskt bistånd via e-tjänst.

Söka ekonomiskt bistånd via e-tjänst (extern länk)