Torsås Bostads AB – styrelse 2023-2026

Ordinarie

Frida Portin (c) Ordförande
frida.portin@torsas.se

Janita Kirchberg (sd) Vice Ordförande
janita.kirchberg@torsas.se

Björn Ekelund (m)
bjorn.ekelund@torsas.se

Agneta Eriksson (s)
agneta.eriksson@torsas.se

Bernt Nykvist (s)
bernt.nykvist@torsas.se

Ersättare

Mikael Petersson (s)
Hans Gustafsson (v)
Jörgen Johansson (c)
Tony Schäfer (c)
Magnus Haferbier (sd)
Revisor
Hugo Carlsson
Lena Peribert