Drift- och serviceförvaltningen

Förvaltningen sköter Torsås kommuns alla byggnader och har även hand om gator, vägar, parker, badplatser, hamnar och övriga allmänna platser. Chefer hittar du till höger om du surfar via dator och i listan nedan om du surfar via mobil.

Så här är förvaltningen organiserad

>Förvaltningschefer (För dig med mobiltelefon. För dig med dator – se spalten till höger.)
>Till sidan för felanmälan
>Till sidan för kontaktsök

IT-avdelningen

Chef: Linus Martinsson.
IT-avdelningen ansvarar för teknik och funktion inom kommunens gemensamma system inom data och telefoni. Där ingår användarstöd, val av teknik och standarder, bland annat för persondatorer, servrar, nät med mera.

Kostavdelningen

Chef: Mario Unterbrunner
Kostavdelningen har hand och planerar om maten i kommunens alla kommunala kök, för äldre så väl som för barn och ungdomar.

Driftavdelningen

Driftavdelningen består av tre avdelningar: Fastighetsavdelningen, gata-parkavdelningen och lokalvårdsavdelningne.

Fastighetsavdelningen

Chef: Jessica Karlsson
Projektledare: Johan Karlsson
Fastighetsavdelningen ansvarar för kommunens 40 fastigheter. Tillhandahåller ändamålsenliga lokaler, det vill säga goda miljöer och samtidigt kostnadseffektiva lokalerna och fastigheter. Ansvarar för fastigheternas planerade och akuta underhåll, fastighetsskötsel och lokalvård, nybyggnation, lås, larm och brand, samt drift- och ventilation.

Gata-parkavdelningen

Chef: Mari Oskarsson
Ansvarar för kommunens alla gator, vägbelysningar, enskilda vägar, parker, lekplatser, fritidsanläggningar, ca 100 hektar samhällsnära skogar. Underhållsarbeten, vinterväghållning och renhållning. Ansvarar även för drift och underhåll av Bergkvara hamn.

Lokalvårsavdelningen/Servicecenter

Chef: Josefin Olsson
Lokalvården arbetar för att ge bästa möjliga miljö i kommunens lokaler. Lokalvårdsavdelningen Städar och underhåller lokaler, gör golvvård, utför trapp- bygg och flyttstäd åt TBAB.  I denna enhet ingår även Servicecenter, som du som kommuninvånare möter när du kliver in i receptionen i Torsås kommunhus.