Trygghet- och säkerhetsnätverk

Trygghets- och säkerhetsnätverket i Torsås är en samverkan mellan Torsås kommun, Räddningstjänsten Sydost, avdelning Emmaboda/Torsås, Polisen och företagare i Torsås.
Vi genomför ca 4 möten under året med olika tema.  Vill du medverka under ett möte är du välkommen att anmäla dig. Vanligtvis genomförs det mellan klockan 8-10.  Nedan finns det närmaste inbokade datumet.

Nästa möte
Ej bestämt datum än.

Anmälan till kris- och trygghetsinformation
Torsås kommun har skapat ett formulär där du som företagare kan anmäla dig till, detta gör vi för att kunna nå er direkt och med kort varsel när kommunen har viktig information att förmedla. anmäler du dig får du också direkt i din epost inbjudan till kommande Trygghets- och säkerhetsnätverk. anmäl dig via länken nedan eller till höger.