Ansök om svensk flagga/fana

Från Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län, kan både enskilda personer, föreningar och organisationer hemmahörande i Kalmar län, ansöka om flagga eller fana.
Ansökan görs skriftligt på blankett och ska vara Länskommittén tillhanda före 1 mars.

Här hittar du mer om hur du ansöker (extern sida, Länsstyrelsen Kalmar)
Blanketten finns även att hämta på Torsås bibliotek.

Ansökan skickas till:
Länskommittén Sveriges Nationaldag
Länsstyrelsen Kalmar län
391 86 Kalmar