Ansök om svensk flagga eller fana

Från Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län, kan både enskilda personer, föreningar och organisationer hemmahörande i Kalmar län, ansöka om flagga eller fana.

Här hittar du mer om hur du ansöker (extern sida, Länsstyrelsen Kalmar)
Blanketten finns även att hämta på Torsås bibliotek.

Ansökan skickas till:

Länskommittén Sveriges Nationaldag
Länsstyrelsen Kalmar län
391 86 Kalmar