Ändrad användning av lokal

Ska du göra om kontoret till vandrarhem, garage till butik eller förvandla butiken till restaurang?

Då ska du ansöka om bygglov.

Ska du göra om kontoret till vandrarhem, garage till butik eller förvandla butiken till restaurang? Då ska du ansöka om bygglov. Det är viktigt att utryckningsfordon kan komma fram, hur vattenförsörjningen ordnas, hushållning med energi och tillgängligheten för funktionsnedsatta är också viktiga frågor. Allt detta granskar bygghandläggaren vid en ansökan/anmälan.

Ny användning av en byggnad

Du behöver bygglov om du ska

–  ändra en byggnad så att det blir en lokal för handel, hantverk eller industri
–  använda en byggnad för ett väsentligt annat ända mål än det som den senast har använts för.

Det gäller även om du inte kommer ändra något i själva byggnaden och även om du bara använder en del av byggnaden på nytt sätt.

Café i villa, bostad till kontor eller tvärtom, garage till lager, garage till bilverkstad är exempel på vad domstolen ansett vara väsentlig ändrad användning.

Om en bostad efter att en del av ytan ändras till kontor, fortfarande kan användas som bostad klassas det inte som väsentlig ändrad användning. Om ett fritidshus förändras till åretruntboende är det inte en väsentlig ändrad användning.

Tips och råd

Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda.

Om du ska ändra lokalen till en restaurang eller sälja livsmedel kan du behöva skicka in en anmälan om registrering av livsmedelsföretag. Om du behöver alkoholtillstånd ska du skicka in ansökan om alkoholtillstånd.

Om du ska ändra lokalen till en biltvätt eller annan miljöfarlig verksamhet behöver du kontakta kommunens Bygg- och miljöförvaltningen. Ta reda på vad som gäller för ditt område.
Beroende var du bor har du olika förutsättningar.
Kontakta gärna Torsås kommuns Näringslivsutvecklare som erbjuder rådgivning och bollplank till dig som vill starta eller utveckla ditt företag.

Vad behöver jag skicka in

–        Blankett ansökan bygglov
–        Situationsplan
–        Plan/fasad och sektionsritning
–        Beskrivning av den nya verksamheten

Handläggningstid

Från det att ansökan har lämnats in komplett har vi tio veckor på oss för att handlägga ditt ärende.