Boendestöd

Boendestöd är ett stöd för dig som bor i egen bostad och som har en funktionsnedsättning som gör att du behöver vägledning och stöd i din vardag. Funktionsnedsättningen kan vara psykisk eller neuropsykiatrisk.

Du ansöker själv om boendestöd.
Om du har god man eller förvaltare kan de hjälpa dig med ansökan.

Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig.
Ansökningsblankett finns att hämta under e-tjänster och blanketter.

När du ansöker ska du vara beredd på att ta emot stöd. Ditt boendestöd utgår från det beslut som du har fått efter din ansökan.

Kontaktuppgifter

Telefon:
010-35 33 732,
010-35 33 733,
010-35 33 736,
010-35 33 737

Öppettider: Helgfria vardagar 07.30-17.30