Rekommendationer efter vaccinering Läs mer ›

Lärvux

Välkommen till Lärvux!

Lärvux är skolan som vill ge dig kunskaper som leder till personlig utveckling, bättre livskvalitet och större kunskaper om samhället vi lever i.

Lärvux (Särskild undervisning för vuxna) är en utbildning för dig som har ett begåvningshandikapp eller en förvärvad hjärnskada. Här får du studera från och med höstterminen det år du fyller 20 år.

Det kostar inget att studera på Lärvux. Du får möjlighet att studera i små grupper i en trygg miljö. Vid studieplaneringen får varje elev sin egna individuella studieplan. Du kan söka en eller flera kurser och arbetar i din egen takt.

 

På grund av Corona är Lärvux stängt, men har övergått till distansstudier.