Lärvux

Välkommen till Lärvux!

Lärvux är skolan som vill ge dig kunskaper som leder till personlig utveckling, bättre livskvalitet och större kunskaper om samhället vi lever i.

Lärvux (Komvux som särskild utbildning) är en utbildning för dig som har ett begåvningshandikapp eller en förvärvad hjärnskada. Här får du studera från och med höstterminen det år du fyller 20 år.

Det kostar inget att studera på Lärvux. Du får möjlighet att studera i små grupper i en trygg miljö. Vid studieplaneringen får varje elev sin egna individuella studieplan. Du kan söka en eller flera kurser och arbetar i din egen takt.

 

Nya kurser ht- 2021

Litteratur 

  • Vi läser böcker/lyssnar på ljudböcker och har boksamtal.
  • Vi läser texter från olika genre.
  • Vi läser texter och pratar om olika författare.
  • Vi besöker biblioteket vid flera tillfällen.
  • Vi gör ett fördjupningsarbete om till exempel en författare eller en genre.

Mitt hem

  • Vi följer recept och lagar enkla rätter.
  • Vi lär oss om hur man städar och tvättar.
  • Vi talar om ekonomi.
  • Vi talar om motion och hälsa.
  • Vi har samtal om att ha ett hem och en familj.

Kurserna startar under förutsättning att det är tillräckligt många sökande.