Luften utomhus

Torsås kommun är medlem i Kalmar läns luftvårdsförbund som är en ideell förening. Verksamhetens syfte är att klarlägga luftföroreningarnas spridning och påverkan på miljö och hälsa, att redovisa resultaten så att de är till nytta för planeringsarbetet inom regionen och att verka för att åtgärder vidtas mot luftföroreningar. Kalmar läns luftvårdsförbund startade sin verksamhet år 1989.

Medlemmar i förbundet är företag, kommuner och andra myndigheter samt föreningar. Förbundets kansli finns på Länsstyrelsen i Kalmar län. Luftvårdsförbundet har tagit fram en informationsbroschyr Luften i Kalmar län“.

Mer information om tomgångskörning

Om du upplever en ihållande eller återkommande luftkvalitetsförsämring i din omgivning så bör du i första hand kontakta den som orsakar störningen. Exempel på en sådan störning är dålig lukt, avgaser, utsläpp av lösningsmedel m.m. Om du inte får gehör av den som orsakar störningen så kan du vända dig till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen så gör vi en bedömning i det aktuella fallet.

Vi kan alla genom vårt beteende förbättra luftkvaliteten i Kal­mar län.

Så här kan du bidra:

 • Lämna bilen hemma och cykla eller an­vänd kollektivtrafik. En bil släpper exem­pelvis ut cirka tre ton koldioxid varje år.
 • Välj en bil med små utsläpp.
 • Använd motorvärmare och välj dubbfria däck. Motorvärmare minskas bilens ut­släpp av kolväten, kväveoxider och andra skadliga ämnen samt partiklar markant under de första kilometrarna.
 • Undvik tomgångskörning.
 • Lär dig och tillämpa ett ekonomiskt körsätt (ecodriving).
 • Byt vinterdäck till sommardäck vid rätt tid.
 • Se till att du har rätt lufttryck i däcken, det minskar såväl bränsleåtgång som ut­släpp.
 • Välj en eldstad med små utsläpp.
 • Elda effektivt i eldstaden med enbart ren och torr ved. Tips på att elda rätt finns i följande länk.
 • Vid eldning tänk till och utsätt inte din granne för rök.
 • Bränn inte avfall.