Katter som stör

Enligt 36 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska husdjur och andra djur som hålls i fångenskap förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Trots detta kan det uppstå situationer som verkar störande på grund av djurhållningen.

Vad gäller?

Katter som går ute utan tillsyn och förorenar i sandlådor kan vara en störning/olägenhet. Den störning som du anmäler ska utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det innebär att störningen eller olägenheten inte kan vara tillfällig eller liten.

Innan du gör en anmälan om klagomål eller störning till bygg- och miljöförvaltningen bör du först samtala med djurägaren. Djurägaren kan vara omedveten om problemet och bör få en chans att rätta till det. I anmälan ska tydligt framgå vem som är djurägare.