Integrationsenheten

Integrationsenheten är en del av Arbetsmarknad & inkludering AMIE i Torsås kommun och riktar sig till nyanlända under deras första 3 år i Sverige.

Syfte och uppdrag

Syftet är att nyanlända ska komma igång med sina nya liv i Sverige.

Uppdraget är att hjälpa till med praktiska frågor och ge råd, stöd, information till de nyanlända flyktingarna vid ankomsten till kommunen. Till exempel frågor som handlar om ekonomi, bostäder, barnomsorg och en del sociala insatser under den första tiden här i kommunen. Enheten ansvarar även för bosättningen till anvisade kvotflyktingar av Migrationsverket.

Etableringstid

Under etableringstiden kommer Integrationsenheten att hänvisa individen till kommunens olika insatser. Insatserna finns i form av SFI (Svenska För Invandrare), brandutbildning och socialt stöd tillsammans med andra aktiviteter via Arbetsförmedlingen. Integrationsenheten har även uppdraget att genomföra samhällsorienteringen. kurser för nyanlända.

Besöksadress:
Kastmansgatan 100
385 40 Bergkvara