Årskurs 7 och 9 till skolan på måndag Läs mer ›

Matsedlar och kost

I Torsås har vi ambitionen att servera god och näringsriktig mat i en trivsam miljö. Vi arbetar med mat till barn på  förskolor och skolor såväl som till våra pensionärer på våra särskilda boenden.

Självklart anpassas matsedeln efter vem som ska äta. Det ökande antalet allergiker ställer krav på specialkoster och pensionärer och förskolebarn har sällan samma önskemål med undantag för att det ska vara gott och vällagat.

Mat på förskolor

För små barn är maten ett viktigt inslag under dagen. Ett bra och riktigt näringsintag är förutsättningen för att de ska växa, vara friska och orka med de stimulerande men också ansträngande aktiviteterna under dagen.

Mat till skolbarn

Bra mat till våra lite äldre barn och ungdomar är en förutsättning för att de ska klara av sitt skolarbete. Det är ett riktigt näringsintag som lägger grunden till deras hälsa som vuxna.

Så fungerar verksamheten

I Torsås kommun produceras maten i våra sex tillagningskök och fyra mottagningskök. I köken på våra skolor lagas all mat till förskola, skola och gymnasium. Från Torskolan skickas varm mat med bil till förskolorna Smultronet, Skogsgläntan, Mjölnerförskolan och Vindruvan. Från  skolan i Söderåkra skickas mat till förskolan Eklövet. I Bergkvara och Gullabo lagas och äts förskolematen i skolmatsalen.

Mat till Särskilda boenden och hemtjänst med beviljad insats

Om du av olika skäl inte kan laga mat på egen hand kan du få lunch levererad till dig i hemmet. Maten betalas av dig som beställer den. För att få matdistribution behöver du ett beslut från din biståndshandläggare. I beslutet anges hur många veckodagar som du får matdistribution.