Fossilbränslefri kommun 2030

Torsås kommun har ett mål att bli fossilbränslefria till 2030. För att uppnå detta har kommunen en kommunövergripande handlingsplan. Planen är ett levande dokument om hur vi når det politiska målet och kommer att förändras med tiden. Handlingsplan syftar tillbaka till strategierna- Hållbart resande, -Hållbart samhälle och -Kunskap, medvetenhet och hållbar kunskap i hållbarhetsprogrammet.

Att bil fossilbränslefri kräver samarbete för att se vad vi kan göra tillsammans. Kommunen samarbetar bland annat med andra kommuner, Regionen, Länsstyrelsen och Energikontor Sydost.

Ett projekt som vi är delaktiga i är Energikontor sydost projekt Own Your SECAP. Syftet med projektet är: att Energikontor Sydost ger strategiskt stöd till ett antal kommuner för att dels förbättra sina energiplaner, dels stötta dem att genomföra åtgärder utpekade i energiplanerna. Detta sker genom att genom nära samarbete med kommunerna systematisera arbetet och olika kunskapshöjande aktiviteter där kommuner som kommit längre utgör stöd till de kommuner som behöver mer hjälp i sitt interna arbete. Torsås kommuns handlingsplan för att uppnå en fossilbränslefri kommun till 2030 är en energiplan.

Läs mer om Energikontor sydost projekt på deras hemsida.