Arbetslivscentrum

Vad är Arbetslivscentrum och vad gör vi?

Arbetslivscentrum är en arbetsmarknadsenhet inom Socialförvaltningen i Torsås Kommun. Ett av våra uppdrag är att arbeta med människor som behöver extra stöttning för att komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden, eller vidare till studier.

Vi arbetar med ett coachande förhållningssätt och hjälper dig med bland annat jobbsökaraktiviteter.

Är du arbetsgivare och vill ta ett socialt ansvar och samtidigt göra en samhällsinsats?

Arbetslivscentrum stöttar även arbetsgivare med rekryteringsbehov och är behjälpliga med ansökningar för praktik och subventionerade anställningar (för mer information se kontaktuppgifter).

Mer information om vårt uppdrag och vad du kan göra hos oss:

Om arbetsmarknadsenheten
Om arbetsmarknadsenhetens arbetsområden
Om arbetsmarknadsenhetens tjänster
Om Secondhandbutiken Vågen och Vågens tjänster
Om RESA
Om Integrationsenheten

Sociala medier

Vi har även en Facebooksida där vi kontinuerligt uppdaterar med ny information.
Till Arbetsmarknadsenheten på Facebook