Arbetslivscentrum

Vad är Arbetslivscentrum och vad gör vi?

Arbetslivscentrum är en arbetsmarknadsenhet inom Socialförvaltningen i Torsås Kommun. Ett av våra uppdrag är att arbeta med människor som behöver extra stöttning för att komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden, eller vidare till studier.

Vi arbetar med ett coachande förhållningssätt, hjälper dig med jobbsökaraktiviteter och ger dig grundläggande kompetenser inför arbetslivet.

Arbetslivscentrum stöttar arbetsgivare med rekryteringsbehov

Vi är behjälpliga med ansökningar för praktik och subventionerade anställningar. Är du intresserad eller vill veta mer om hur vi kan samarbeta kontakta oss gärna.

Mer information om vårt uppdrag och vad du kan göra hos oss:

Sociala medier

Vi har även en Facebooksida där vi kontinuerligt uppdaterar med ny information.
Till Arbetsmarknadsenheten på Facebook