Kulturbidrag

Föreningar, organisationer, offentliga förvaltningar och studieförbund med verksamhet i Torsås kommun kan söka kulturbidrag. Syftet med kulturbidraget är att främja ett allsidigt och varierat kulturutbud för invånare och besökare. Det är också för att främja bevarandet av det kulturarv som finns i kommunen. Bildningsnämnden prioriterar barn- och ungdomsverksamhet.

Ansökan

Du eller din förening kan endast söka kulturbidrag för kulturverksamhet som i äger rum i Torsås kommun. Du eller ni kan söka antingen som ett bidrag eller en förlustgaranti, en gång om året. Sista ansökningsdag är den 1 mars. Då bifogar man program och verksamhetsbeskrivning samt kostnadsbudget.

Bildningsnämndens ekonomiska förutsättningar avgör beslutet om eventuellt kulturbidrag. Om nämnden beviljat bidrag och verksamheten eller programmet inte genomförs är man skyldig att återbetala bidraget.

Ansök genom vår e-tjänst

Nu kan du ansöka om kulturbidrag genom att använda vår e-tjänst. Klicka här för att komma till e-tjänsten.