Kulturbidrag

Föreningar, organisationer, offentliga förvaltningar och studieförbund med verksamhet i Torsås kommun kan söka kulturbidrag. Syftet med kulturbidraget är, dels att främja ett allsidigt och varierat kulturutbud för invånare och besökare, men också att främja ett bevarande av det kulturarv som finns i kommunen. Barn- och ungdomsverksamhet prioriteras.

Ansökan
Kulturbidrag kan endast sökas för kulturverksamhet som i första hand äger rum i Torsås kommun. Det kan sökas antingen som ett bidrag eller en förlustgaranti. Ansökan kan göras en gång om året. Sista ansökningsdag är den 1 mars. Program/verksamhetsbeskrivning och kostnadsbudget bifogas.

Beslut om eventuellt kulturbidrag sker efter prövning i bildningsnämnden och efter nämndens ekonomiska förutsättningar.

Om verksamheten/programmet för vilken bidraget beviljats inte genomförs ska det återbetalas.