Skärpta rekommendationer förlängs Läs mer ›

Anhöriga och vänner

När någon mår dåligt påverkar det hela familjen. Även vännerna i skolan, på jobbet och fritiden påverkas när en i gänget mår dåligt.

När det är akut

Vid livsfara, ring SOS Alarm på telefonnummer 112
Vid rådgivning om vård, ring Vårdguiden på telefonnummer 1177

Här hittar du fler telefonnummer och adresser för akut hjälp i olika frågor.

Berättelser, tips och stöd

Här hittar du Torsås kommuns anhörigstöd och här hittar du vårt föräldrastöd.

På vårdguiden 1177s hemsida hittar du information om att vara närstående. Följande är externa länkar:
Mer information om att söka stöd och hjälp 
Mer information om vad man gör när en vuxen i familjen inte mår bra 
Information om hur man hjälper någon med självmordstankar 
Information om att vara förälder eller närstående till någon som skadar sig själv, om  ätstörning  och om anhörigstöd.

Patient- och närståendeföreningar

På 1177 hittar du även en lista över patient- och närståendeföreningar för psykisk hälsa. I en patient- och närståendeförening kan man få stöd och råd av andra som har eller har haft liknande erfarenheter.