Anhöriga och vänner

När någon mår dåligt påverkar det hela familjen. Även vännerna i skolan, på jobbet och fritiden påverkas när en i gänget mår dåligt.

När det är akut

Vid livsfara, ring SOS Alarm på telefonnummer 112.
Vid rådgivning om vård, ring Vårdguiden på telefonnummer 1177
Här hittar du fler telefonnummer och adresser för akut hjälp i olika frågor.

Berättelser, tips och stöd

Till Torsås kommuns anhörigstöd
Till Torsås kommuns föräldrastöd

Patient- och närstående

På vårdguiden 1177s hemsida hittar du information om att vara närstående.
Följande är externa länkar:
Mer information om att söka stöd och hjälp 
Mer information om vad man gör när en vuxen i familjen inte mår bra 
Information om hur man hjälper någon med självmordstankar 
Information till förälder eller närstående till någon som skadar sig själv , om ätstörning  och om anhörigstöd.
I en patient- och närståendeförening kan man få stöd och råd av andra som har eller har haft liknande erfarenheter.
Till 1177 Vårdguidens lista över patientföreningar (extern länk)