Anhöriga och vänner

När någon mår dåligt påverkar det hela familjen. Även vännerna i skolan, på jobbet och fritiden påverkas när en i gänget mår dåligt.

När det är akut

Berättelser, tips och stöd

Patient- och närstående

På vårdguiden 1177s hemsida hittar du information om att vara närstående.
Följande är externa länkar: