Frågor om egen brunn

Vad händer om vattnet tar slut i min brunn?
Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att det finns vatten i din brunn, och att det håller rätt kvalitet. Är det låga vattennivåer generellt behöver man vara sparsam med vattnet om man har egen brunn. Det kan behövas mycket nederbörd och kan ta lång tid innan nivåerna i grundvattnet är återställda. Är det ett återkommande problem med låga nivåer i din brunn bör du överväga att anlita någon för att gräva eller borra en djupare. I extrema fall kan brunnen sina helt, och man behöver akut hjälp.

Jag har slut på vatten, var kan jag hämta dricksvatten?
Vid akut behov av dricksvatten, kontakta Torsås kommun på 010-35 33 100 för att bli anvisad till ett tappställe nära dig. Kvällstid nås jourhavande VA-tekniker på 070-2494020.

Du får hämta så mycket vatten som du själv kan bära, exempelvis 25-litersdunkar.

Vad ska jag tänka på när jag hämtar dricksvatten i dunkar så att det håller sig fräscht?
Fyll dunkarna med dricksvatten av bra kvalitet, till exempel kommunalt dricksvatten.
Använd väl rengjorda flaskor eller dunkar och förvara vattnet mörkt och så svalt som möjligt.
Glasbehållare eller plastflaskor/dunkar märkta med symbolen ”glas och gaffel” är utmärkta.
Rent dricksvatten i en ren behållare i kylskåp bör hålla lika länge som mjölk i kylskåp, det vill säga minst en vecka, troligen mycket längre tid.

Kan kommunen hjälpa till med flexitankar?
Torsås kommun har ett begränsat antal vattentankar som i första hand används för att distribuera dricksvatten till allmänheten vid nödsituationer.
Vid akut behov av större mängder vatten till exempelvis djurhållning kontaktas kommunen som gör en individuell bedömning om möjlighet att hjälpa till i varje enskilt fall.

Jag har slut på vatten i min brunn. Ska man eller kan man fylla på?
Vi rekommenderar inte att man fyller på en brunn med tankbil utan att vidta några andra åtgärder. Sannolikt kommer det mesta av vattnet ganska omgående rinna ut ur brunnen samma väg som vattnet normalt strömmar in.

En kortsiktig lösning för att kunna lagra en större mängd vatten i en grävd brunn kan vara att sätta i en större plastsäck av något slag som man sedan fyller med vatten. Då stannar i alla fall den fyllda volymen kvar i brunnen. Om du väljer att fylla på brunnen kan du ringa ett åkeri som har möjlighet att köra ut en tank med vatten. Torsås kommun har inga egna tankbilar för dricksvatten. Hänvisa åkeriet till Torsås kommun 010-35 33 100 för att bli anvisade en lämplig plats för fyllning av vatten i närheten. Kvällstid nås jourhavande VA-tekniker på 070-2494020.

Kan jag ansluta mig till kommunalt vatten?
Kontakta Torsås kommun för att se hur förutsättningarna ser ut just där du bor.

Jag har ofta slut på vatten i min brunn, nu vill jag borra djupare/ny brunn, hur går jag till väga?
Vi rekommenderar att du använder dig av certifierade brunnsborrare. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har i samarbete med certifieringsorganet SITAC och branschorganisationerna tagit fram de krav som ställs för certifiering av vatten- och brunnsborrare.

Inga särskilda tillstånd krävs för att borra efter vatten. Tänk bara på att hålla tillräckliga avstånd till energibrunnar, andra dricksvattenbrunnar eller enskilda avloppsanläggningar. Glöm inte bort att ta ett prov på vattnet för att se om ytterligare rening behövs.

Bra länkar

Livsmedelsverket är den nationella myndighet som ansvarar för frågor som rör dricksvatten från enskilda brunnar.

Information från SGU om att anlägga egen brunn

Brunnsarkivet  SGU – Brunnsuppgifter från 450 000 brunnar