Vad du kan göra vid kris

Storm, skyfall, snöoväder, el- och telebortfall och stora olyckor. Detta är exempel på några händelser som kan påverka oss och vårt samhälle. Torsås kommun har varit utsatta för flera av dessa händelser.

En del i att bli förberedd bättre är att vara medveten om riskerna och ha kunskap om vad man kan göra för att förbereda sig. Titta gärna på följande filmer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (nedanför länkarna) för att vara bättre förberedd.