Vad du kan göra vid kris

Vad skulle du göra om din vardag vänds upp och ner?

Vad skulle du göra om din vardag vänds upp och ner?
Storm, skyfall, snöoväder, el- och telebortfall och stora olyckor. Detta är exempel på några händelser som kan påverka oss och vårt samhälle. Torsås kommun har varit utsatta för flera av dessa händelser.

En del i att bli förberedd bättre är att vara medveten om riskerna och ha kunskap om vad man kan göra för att förbereda sig. Titta gärna på följande filmer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (nedanför länkarna) för att vara bättre förberedd.

Information om kommunens roll i en kris
Information om extraordinär händelse
Information om VMS, Viktigt Meddelande till Allmänheten
Information om skyddsrum
Information om viktiga telefonnummer
Vad du kan göra vid kris
Praktiska råd vid strömavbrott
Vid översvämning
Klimatförändringar
Vid händelse av olycka vid Oskarshamns kärnkraftverk