Rekommendationer efter vaccinering Läs mer ›

Anslagstavla

På vår digitala anslagstavla finns anslag för protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna samlade. Här läggs respektive nämnds senaste protokoll ut.

Vill du överklaga ett beslut ska det göras direkt till respektive nämnd inom den tid anslaget sitter uppe. Nämnden lämnar därefter in överklagan till förvaltningsrätten i Växjö alternativt till Länsstyrelsen.

Anslagen plockas bort från den digitala anslagstavlan efter anslagningstiden har passerat, men finns att se hos respektive förvaltning.