Anslagstavlan

På vår digitala anslagstavla finns anslag för protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna samlade. Här läggs respektive nämnds senaste protokoll ut. Anslagen plockas bort från den digitala anslagstavlan efter anslagningstiden har passerat, men kan ses hos respektive nämnd.

Till Torås kommuns digitala anslagstavla

Vill du överklaga ett beslut ska det göras direkt till respektive nämnd inom den tid anslaget sitter uppe. Nämnden lämnar därefter in överklagan till förvaltningsrätten i Växjö alternativt till Länsstyrelsen.
Mer information om överklagan