Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar för att alla elever ska få en tillgänglig lärmiljö. Det är elevernas behov som styr det specialpedagogiska stödet.

Specialpedagog Förskolan, Torskolan F-6, Bergkvara skola, Söderåkra skola, Gullabo skola

Åsa Bornefjäll
Nås via meddelandefunktionen i Quiculum
010-35 33 423

Specialpedagog Torskolan, AST och Frejaskolan

Louise Berg
Nås via meddelandefunktionen i Quiculum
010-35 33 540