Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar för att alla elever ska få en tillgänglig lärmiljö. Det är elevernas behov som ska styra det specialpedagogiska stödet. Specialpedagogen deltar även i frågor som rör skolutveckling för att bidra till att skapa goda lärandemiljöer för alla elever.

Kontakt med specialpedagog tas via rektor.