Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare arbetar med vägledning inför val av framtida utbildnings- och  yrkesverksamhet. SYV arbetar även med samordning och info bl a inför Prao och gymnasieval.

Studie- och yrkesvägledningen syftar till att vidga alla elevers perspektiv, för att på så vis öka möjligheterna inför deras framtida val. Denna kontinuerliga process består bl.a. enskilda vägledningssamtal, gruppvägledningssamtal, yrkes- och omvärldskunskap samt information till elever och vårdnadshavare. Studie- och yrkesvägledare har dessutom ett ansvar i att ge elever, vårdnadshavare, lärare och övrig skolpersonal stöd i arbetet kring elevernas måluppfyllelse.

Ungdomar mellan 16-19 år som är  i behov av Studie- och yrkesvägledning kan få stöd gällande framtida utbildning och yrkesval.

Är du över 19 år vänder du dig till Kunskapsnavet.