Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare arbetar med vägledning inför val av framtida utbildnings- och  yrkesverksamhet. SYV arbetar även med samordning och info bl a inför Prao och gymnasieval.

Studie- och yrkesvägledningen syftar till att vidga alla elevers perspektiv, för att på så vis öka möjligheterna inför deras framtida val. Denna kontinuerliga process består bl.a. enskilda vägledningssamtal, gruppvägledningssamtal, yrkes- och omvärldskunskap samt information till elever och vårdnadshavare. Studie- och yrkesvägledare har dessutom ett ansvar i att ge elever, vårdnadshavare, lärare och övrig skolpersonal stöd i arbetet kring elevernas måluppfyllelse.