RESA

RESA är en samverkansinsats som ger dig möjlighet att hitta nya vägar till arbete, studier eller annan varaktig försörjning. RESA kan vara vägen för dig som har varit arbetslös eller sjukskriven en lägre tid. Med stöd och individuell coaching kan du komma närmare dina mål!

På RESA arbetar en samordnare och en koordinator som samverkar med ett samverkansteam med representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Kalmar och Torsås Hälsocentral.

Ingången till RESA är att du och din myndighet/vårdkontakt först skriver en konsultation till Samverkansteamet. För att samverkan ska vara möjlig behöver du ge
ditt samtycke till att myndigheterna delar relevant information om dig. Konsultationen tas upp i teamet och leder till någon form av stöd – antingen ett förslag på hur du och din myndighet/vårdkontakt kan gå vidare, eller så blir du erbjuden en insats via RESA.