Mer om LOV – Valfrihetssystem inom hemtjänsten

Om du har beviljad hemtjänst kan du själv välja vem som ska hjälpa dig i hemmet. Det kan vara kommunens hemtjänst eller dig som privat utförare. Oavsett vem omsorgstagaren väljer är kostnaden för hemtjänsten densamma. Du betalar avgiften till kommunen.

Det här krävs av en utförare

Uppdraget innebär att en utförare ska utföra både serviceinsatser, personlig omvårdnad och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Om utföraren bara erbjuder serviceinsatser som till exempel städ, tvätt och hemhandling kan den inte bli uppdragstagare i kommunens valfrihetssystem.

Alla sökande som uppfyller kommunens krav blir godkända. Ersättningen är ett fast timpris. Det är kommunen som bestämmer och betalar ut den. Efter kommunen godkänt en utförare tecknar kommunen och utföraren ett avtal. Utföraren är därefter valbar för omsorgstagaren.

Om du som omsorgstagare vill byta utförare från kommunen till privat utförare, eller tvärtom, ska du kontakta din biståndshandläggare. Vid byte av utförare är uppsägningstiden fem dagar.

Nattillsyn

All hemtjänst som utförs mellan klockan 07.00 – 22.00 är valbar. Kommunen ansvarar för tillsyn under natten och besök av nattpatrull.

Godkända utförare av hemtjänst

  • För närvarande finns inga utförande LOV-företag i kommunen