LOV – Valfrihetssystem inom hemtjänsten

Personer med beviljad hemtjänst kan själva välja vem som ska hjälpa dem i hemmet. Det kan vara kommunens hemtjänst eller dig som privat utförare. Oavsett vem omsorgstagaren väljer är kostnaden för hemtjänsten densamma. Avgiften betalas till kommunen.

Uppdraget innebär att utförare ska utföra både serviceinsatser, personlig omvårdnad och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Utförare som endast erbjuder att utföra serviceinsatser som till exempel städ, tvätt och hemhandling kan inte bli utförare i kommunens valfrihetssystem.

Alla sökande som uppfyller kommunens krav blir godkända. Ersättningen är ett fast timpris som bestäms och utbetalas av kommunen. Efter att godkännande lämnats tecknar kommunen och utförare ett avtal och utföraren är därefter valbar för omsorgstagaren.

Du som söker hjälp vänder dej i vanlig ordning till kommunens biståndshandläggare för ansökan.

Valfrihet i hemtjänsten omfattar även de omsorgstagare som har biståndsbeslut på hemtjänst sedan tidigare. Om en omsorgstagare vill byta utförare från kommunen till privat utförare, eller tvärtom, ska omsorgstagaren kontakta sin biståndshandläggare. Vid byte av utförare är uppsägningstiden fem dagar.

Nattillsyn

All hemtjänst som utförs mellan klockan 07.00 – 22.00 är valbar. För nattillsyn och besök av nattpatrull ansvarar kommunen.

Godkända utförare av hemtjänst

  • För närvarande finns inga utförande LOV-företag i kommunen