Parkslide

Parkslide, släktingen jätteslide och hybriden hybridslide är alla seglivade växter med mycket stor spridningskraft, som snabbt kan ta över stora områden och tränger ut andra arter. De är stora problem i trädgårdar och i infrastruktur och är mycket svåra att bekämpa. När det står parkslide i texten avses samtliga tre arter.

Viktigt!

Naturvårdsverket rekommenderar att du avstår från att plantera parkslide, jätteslide och hybridslide och att du hanterar dem mycket försiktigt om du har dem på din mark. En felaktig hantering eller bekämpning riskerar att leda till ökad spridning.

Rapportera fynd av parkslide

Om du hittar parkslide i naturen kan du rapportera in det till Artportalen via:

www.invasivaarter.nu

Du behöver skicka med bilder av fyndet när du rapporterar, så att det går att fastställa att det är parkslide.

Mer information om bl.a. bekämpning av arten finns på:

Parkslide (naturvardsverket.se)