Djur som far illa

Ansvaret för djurskyddet ligger hos länsstyrelsen. Om man vet eller misstänker att ett husdjur eller sällskapsdjur far illa ska man kontakta dem.

En anmälan till https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/djur/skotsel-av-djur/anmal-bristande-djurhallning.htmlänkgnsstyrelsen kan du göra på olika sätt.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida (extern länk)

Anmälan om lösspringande djur och misshandel av djur
Du ska vända dig till polisen om du vill göra en anmälan om djurplågeri eller djurmisshandel. Anmälan om lösspringande djur ska också göras till polisen. Detta gäller lösspringande djur av samtliga djurslag. Polisen har även hand om ärenden som rör trafikskadade djur.