Djur som far illa

Ansvaret för djurskyddet ligger hos länsstyrelsen. Om man vet eller misstänker att ett husdjur eller sällskapsdjur far illa ska man kontakta dem.

Mer information:

Vänd dig till polisen när…

  • Om du vill göra en anmälan om djurplågeri eller djurmisshandel
  • Om du vill göra en anmälan om lösspringande djur. Detta gäller samtliga djurslag
  • Om ett djur är trafikskadat. Om djuret är så svårt skadat att det omedelbart bör avlivas är det i första hand en veterinär eller polis som ska göra det. Det är bara i väldigt brådskande fall som någon annan får avliva ett skadat djur.
  • Om du har skadat ett vilt djur.

Trafikolyckor med djur

Om djuret lever ska du ringa larmnumret 112. Annars ringer du 114 14. Polisen informerar dig hur du ska göra. Det är bra om du alltid har en viltolycksremsa i den bil. du får den gratis på bilprovningsstationerna.
Om du kör på ett djur, till exempel en hund eller katt, ska du kontakta djurets ägare eller polisen. Om djuret lever ska du ringa larmnumret 112. Annars ringer du 114 14.