Skolkurator

Skolkuratorns arbete är direkt riktat till elever eller indirekt via skolpersonal för att stödja enskild elev eller övergripande och förebyggande för att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Kuratorns uppdrag innebär att föra in psykosocialt arbete i skolan för att bidra till att eleven uppnår kunskapsmålen. Skolsocialt arbete omfattar insatser på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå. Vanliga frågor som skolkuratorn arbetar med är t.ex. stress, utanförskap, mobbning, dåligt mående kopplat till skolan, relationer m.m. Skolkuratorn kan också vara behjälplig med att förmedla kontakt med andra hjälpinstanser. Nya ärenden till skolkuratorn går via elevhälsans anmälningsblankett som fylls i av skolpersonal.

Skolkuratorerna har följande uppdelning mellan sig;

Ellen Lindberg
Kurator Torskolan 7-9 och Bergkvara skola

Monica Gullin (vikarie för Lovisa Karlsson)
Kurator Torskolan F-6, Gullabo skola F-3, Söderåkra skola F-6 samt Frejaskolan (grundsär)