Mer information om höga vattenflöden Läs mer ›

Fritidsaktiviteter och mötesplatser

Att kunna delta i fritids- och kulturarrangemang ger tillfälle till återhämtning, stimulans, engagemang och personlig utveckling. Det är däremot inte alltid samhällets utbud är anpassat efter allas förutsättningar.
Det spelar ingen roll hur gammal du är, var du bor i kommunen eller vilken funktionsnedsättning du har.

För dig som är ålderspensionär finns en särskild verksamhet.

Habilitering

Behöver du allmänna råd och stöd kring din fritid?
Vill du ha information om det aktuella fritidsutbudet?

På habiliteringen i södra Kalmar län finns en fritidssamordnare som arbetar med ett anpassat fritid- och rekreationsutbud. Hon samverkar med kommuner, organisationer och föreningar för att personer med funktionsnedsättning skall ges möjlighet till en meningsfull fritid i gemenskap med andra.

Mer information finns på Habiliteringens hemsida, se länk till höger eller ta kontakt med fritidssamordnaren.

Mötesplatsen i Torsås -öppet för alla

Mötesplatsen i Torsås

Öppettider

Måndagar 14.30–19.00
Torsdagar 14.30–19.00
Lördagar 14.00–17.00
Mötesplatsen i Torsås är en samlingsplats där du kan träffa nya vänner, umgås, fika och delta i olika aktiviteter.

Mötesplatsen är en öppen verksamhet för alla. Du som känner dig ensam, känner dig utanför eller har drabbats av psykisk ohälsa är särskilt välkommen. Du kommer hit på eget initiativ, när du själv vill, kan och orkar.

Ni som kommer hit får gärna komma med förslag på aktiviteter. I dagsläget finns det olika spel och pysselmaterial. Fika finns att köpa.