Mötesplatsen

Att kunna delta i fritids- och kulturarrangemang ger tillfälle till återhämtning, stimulans, engagemang och personlig utveckling. Det är däremot inte alltid samhällets utbud är anpassat efter allas förutsättningar. Det spelar ingen roll hur gammal du är, var du bor i kommunen eller vilken funktionsnedsättning du har. Vi har olika aktiviteter efter önskemål och behov.

För dig som är ålderspensionär finns en särskild verksamhet.

Mötesplatsen i Torsås – öppet för alla

Öppettider

Måndagar kl. 16.00 – 18.30
Mötesplatsen i Torsås är en samlingsplats där du kan träffa nya vänner, umgås, fika och delta i olika aktiviteter.

Mötesplatsen är en öppen verksamhet för alla. Du som känner dig ensam, känner dig utanför eller har drabbats av psykisk ohälsa är särskilt välkommen. Du kommer hit på eget initiativ, när du själv vill, kan och orkar.

Ni som kommer hit får gärna komma med förslag på aktiviteter. I dagsläget finns det olika spel och pysselmaterial. Fika finns att köpa, 7 kronor per gång.