Energirådgivning för företag

Energi- och klimatrådgivningen hjälper dig med tips på hur du kan minska ditt företags energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt. Rådgivningen är kostnadsfri och kommersiellt oberoende. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finansieras med bidrag från Energimyndigheten.

Vad vinner ditt företag på att energieffektivisera användningen av energi?

  • Minska företagets kostnader för energi och stärk konkurrenskraften.
  • Öka produktiviteten och effektiviteten på ditt företag.
  • Öka företagets samhällsansvar och minska miljöpåverkan.
  • Stärk företagets varumärke och förbättra image.
  • Lev upp till både krav från kunder och lagar.

Beroende på var du och ditt företag befinner er i energieffektiviserings fasen finns olika hjälp att få. Energirådgivaren kan upplysa dig om vad man kan påbörja sin process. Har du mer underlag finns det olika former av projekt man kan ingå genom energikontoren. Det finns också möjlighet att söka pengar dessa ekonomiska stöd kan variera över tiden och aktuella stöd finns på Energimyndighetens hemsida

Kontakta energirådgivaren för ytterligare information.